Home

Het BNP-model van Logeion

*Momenteel wordt het model vernieuwd en is de website www.bnp.logeion.nl tijdelijk niet bereikbaar.


Het communicatievak blijft zich in sneltreinvaart verbreden en verdiepen. Voor communicatieprofessionals is het meer dan ooit van belang om daar gelijke tred mee te houden. Onder andere door een lerende houding aan te nemen en zo te blijven professionaliseren in dit mooie vak. De beroepsniveauprofielen (BNP) voor communicatie van Logeion vormen voor vakgenoten èn organisaties een houvast en kompas bij professionalisering.